"De kracht van persoonlijk contact"

Bedrijven krijgen belastingvoordeel voor innovatie - van EAD accountants en belastingadviseurs Haarlem

Door alexander@eadaccountants.nl, dinsdag 11 oktober 2011 13:59
Bedrijven die volgend jaar investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten krijgen daarover een belastingvoordeel van 10%. Dat schrijft staatssecretaris Weekers van Financiën in een zogeheten nota van wijziging op het Belastingplan 2012.

De maatregel komt in de plaats van subsidies en geeft het bedrijfsleven meer vrijheid voor het ontwikkelen van innovatieve producten. De belastingkorting is geregeld in de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2012. Deze zogenoemde Research & Development aftrek (RDA) is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Het percentage van de extra aftrek voor 2012 wordt voorzien op veertig procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting – bij een tarief van 25 procent - een netto voordeel op van tien procent. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt. 

Met de maatregel geeft het kabinet vorm aan de nieuwe koers in het bedrijfslevenbeleid waarbij 9 topsectoren centraal staan. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er veel meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, onnodige regels worden afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland. 

Bron: wwww.accountancynieuws.nl