"De kracht van persoonlijk contact"

Werklunches al snel belast - van EAD accountants en belastingadviseurs Haarlem

Door alexander@eadaccountants.nl, maandag 10 oktober 2011 14:17
Aan werknemers verstrekte lunches behoren in beginsel tot het loon. Dit is alleen anders indien de lunches een zakelijk karakter hebben, aldus de Rechtbank te Haarlem.

De Rechtbank te Haarlem heeft onlangs afgeleid uit de wetsgeschiedens over het verstrekken van maaltijden dat een op de werkplek verstrekte maaltijd door de werkgever als loon moet worden aangemerkt. Er is dus geen sprake van een vrijstelling van loonheffing. Alleen in het geval van lunches met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter is dit anders. De bewijslast hiervoor ligt bij de werkgever. Het gegeven dat er tijdens een lunch op de werkplek zakelijke gesprekken worden gevoerd over het werk is onvoldoende om te oordelen dat de lunches een meer dan bijkomstig zakelijk karakter hebben. 

Wij raden om uw belastingadviseur te raadplegen in het geval u uw werknemers gratis lunches verschaft. 

Bron: NOAB