"De kracht van persoonlijk contact"

De impasse omtrent flex-bv doorbroken - van EAD accountants en belastingadviseurs - Haarlem

Door alexander@eadaccountants.nl, dinsdag 27 september 2011 17:12
De patstelling rond het wetsvoorstel betreffende de flex-bv is doorbroken.

Het wetsvoorstel omtrent de flex-bv beoogt het eenvoudiger te maken om een besloten vennootschap op te richten. Bij de oprichting van een nieuwe bv hoeft er geen minimumkapitaal te worden gestort. Ook is er meer vrijheid om de inhoud van de statuten te bepalen en kunnen aandelen vrij worden uitgegeven. Reden voor vertraging van de invoering is het amendement dat de Tweede Kamer heeft aangenomen maar door de oud-minister van Justitie Hirsch is tegengehouden. Het amendement maakt het mogelijk voor beursgenoteerde ondernemingen om de winst terug te vorderen die bestuurders maken op hun aandelen als gevolg van een overname of fusie. De inhoud van het amendement wordt verwerkt in een wetsvoorstel.    

Bron: www.fd.nl