"De kracht van persoonlijk contact"

Disclaimer

Algemeen

EAD accountants en belastingadviseurs BV (Kamer van Koophandel 34092086), hierna te noemen EAD accountants en belastingadviseurs, verleent u hierbij toegang tot www.eadadvies.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere informatie die door EAD accountants en belastingadviseurs en derden zijn aangeleverd.

EAD accountants en belastingadviseurs behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van EAD accountants en belastingadviseurs.

Beperking aansprakelijkheid

De op de website weergeven teksten en andere informatie worden aangeboden met grote zorgvuldigheid, maar zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid of volledigheid. Deze teksten en andere informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van EAD accountants en belastingadviseurs.

EAD accountants en belastingadviseurs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze sites.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij EAD accountants en belastingadviseurs. Het kopiĆ«ren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en andere informatie is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EAD accountants en belastingadviseurs, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en anderszins bewerkt worden.