"De kracht van persoonlijk contact"

De belangrijkste tips voor 2015 en 2016 voor ondernemers

Door alexander@eadaccountants.nl, zaterdag 24 oktober 2015 13:05
Om maximaal fiscaal voordeel te behalen heeft ons administratie en belastingadvies kantoor in Haarlem een aantal belangrjkse zaken op een rijtje voor u gezet. Doe er uw voordeel mee.

De belangrijkste tips voor ondernemers

Met deze tips kunnen zelfstandigen met en zonder personeel optimaal (fiscaal) voordeel behalen.

1. Uw fiscale voordeel 

Als u fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer heeft u om te beginnen al recht op een winstvrijstelling van 14%! Vergeet ook niet de uren goed bij te houden: werkt u per jaar aantoonbaar 1.225 uur of meer in uw bedrijf, dan krijgt u als ondernemer ook nog extra aftrekfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en de meewerkaftrek. De uren voor acquisitie, scholing voor het op peil houden van uw vakkennis en het bijhouden van de administratie tellen mee.

2. Vergeet de BTW niet

Als u zelfstandig een beroep of bedrijf uitoefent moet u ‘belasting over de toegevoegde waarde’ betalen. U brengt uw klanten deze BTW in rekening die u vervolgens aan de fiscus afdraagt. De BTW die uw leveranciers aan u in rekening hebben gebracht, mag u van dat bedrag aftrekken. Wat u vervolgens betaalt — of terugkrijgt, dat kan natuurlijk ook —, volgt uit de BTW-aangifte die u in de regel eens per kwartaal moet doen. Het is belangrijk dat uw facturen aan de wettelijke eisen voldoen. Als u BTW wilt verrekenen, moeten ook de facturen die ten laste komen van uw onderneming in principe aan die eisen voldoen. Voor aankopen tot € 100 is een vereenvoudigde factuur met naw-gegevens van de leverancier, datum, BTW en productomschrijving voldoende. En om de BTW van benzinebonnen te kunnen verrekenen is het voldoende als u met pin of creditcard van uw zakelijke rekening heeft betaald. 

3. Beperk de kosten

  Ondernemers worden van alle kanten verleid om kosten te maken onder het mom: het is allemaal aftrekbaar.. Focus op het binnenhalen van omzet en houd de kosten laag. Kijk ook eens op LinkedIn: voor veel branches zijn er groepen waar u inhoudelijk vragen kunt stellen. Zo hoeft u niet opnieuw het wiel uit te vinden en ook dat reduceert de uitgaven. Belangrijk: Open een aparte zakelijke rekening en gebruik die niet voor privé-uitgaven. Zo weet u precies wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Bovendien vergeet u hierdoor geen zakelijke kosten af te trekken en blijft het zakelijke vermogen automatisch buiten de belastingheffing in box 3.

4. Overweeg een man-vrouwfirma

  Drijft u een onderneming en werkt uw fiscaal partner mee? Bespreek eens met  ons — de zogenaamde ‘man-vrouwfirma’ — in uw situatie wellicht nóg meer voordeel biedt. Het (ver)delen van de winst over de partners binnen een man-vrouwfirma kan voordelig zijn als de verdeling tot gevolg heeft dat een deel van de winst bij de andere partner tegen een lager tarief belast wordt.

5. Betaal meewerkende kinderen

  Hebben uw (minderjarige) kinderen meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor niets gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan circa € 6.350 (omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen). Over het door uw kinderen ontvangen bedrag wordt wel 6,95% inkomensafhankelijke bijdrage ZVW geheven.

6. Zorg voor een juiste voorlopige aanslag

Een echte zzp-valkuil is dat bij starters pas achteraf over het juiste bedrag met de fiscus wordt afgerekend. Dat geldt voor de BTW, maar ook voor de IB. Leg daarvoor geld opzij.  In overleg met uw administratiekantoor in Haarlem kan een inschatting worden gemaakt.


7. Schat het arbeidsongeschiktheidsrisico goed in

Als zzp’er bent u niet automatisch verzekerd tegen inkomensderving door arbeidsongeschiktheid. U moet dus zelf zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die zijn kostbaar, maar wel aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Ga niet over één nacht ijs. Probeer uw risico op arbeidsongeschiktheid en wat u dan nodig zou hebben goed in te schatten. Sluit een verzekering af die alléén uitkeert als het ècht nodig is.

8. Bouw pensioen op

Als u zeker weet dat uw onderneming te zijner tijd een flink bedrag zal opbrengen, is sparen voor uw pensioen wellicht niet nodig. Maar hoeveel ondernemers weten dat zeker? Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om pensioenkapitaal te vergaren. De inkomensafhankelijke inleg is (tot een zeker maximum) fiscaal aftrekbaar en het kapitaal zit niet in box 3, waardoor er jaarlijks ook geen 1,2% ‘weglekt’.

9. Koop een (nieuwe) auto op de zaak

Auto’s die in 2016 nieuw worden aangeschaft, krijgen te maken met lagere CO2-grenzen en nieuwe bijtellingspercentages:

CO2-uitstoot (g/km)

bijtelling 2015

bijtelling 2016

 0 

 4%

 4%

 >0 - ≤ 50

 7%

 15%

 > 50 - ≤ 82

 14%

 21%

 > 82 - ≤ 106

 20%

 21%

 > 106 - ≤ 110

 20%

 25%

 > 110

 25%

 25%

Voor auto’s die dit jaar worden aangeschaft, blijft de lagere bijtelling van 2015 nog vijf jaar gelden. Voor een auto die u bijvoorbeeld in november 2015 koopt, blijft dus het huidige, lage bijtellingspercentage tot en met oktober 2020 gehandhaafd. Overweeg daarom nog dit jaar een (nieuwe) auto van de zaak aan te schaffen. LET OP: Het jaar waarin de auto voor het eerst in Nederland op kenteken is gezet bepaalt de regels voor de bijtelling. Als u bijvoorbeeld een occasion koopt die op kenteken is gezet in november 2014, kunt u nog tot en met oktober 2019 profiteren van de bijtellingspercentages uit 2014. Uw belastingadviseur in Haarlem rekent graag voor u uit wat deze aankoop in uw situatie oplevert.


10. Passeer de bank

De veelvuldig aangeprezen familiebanklening kan ook voor ondernemers interessant zijn. Krijgen uw ouders bij de bank nauwelijks meer dan 1% rente op hun spaargeld, bij u kunnen ze een veel hogere rente krijgen. Stel dat u voor uw zaak € 50.000 van uw ouders leent tegen een rente van 8%. Die rente is aftrekbaar voor u en onbelast bij uw ouders. Uw ouders kunnen u eventueel ter compensatie elk jaar een extraatje geven — in 2015 maximaal € 5.277 belastingvrij. De lening moet een ‘zakelijk’ karakter hebben. Is dat niet het geval — bijvoorbeeld als de rente te laag of te hoog is in vergelijking met de banktarieven voor vergelijkbare leningen — dan kan de inspecteur zich op het standpunt stellen dat er sprake is van ‘ongebruikelijke terbeschikkingstelling’. In dat geval valt het uitgeleende geld bij de geldschieter in box 1 en is de rente dus belast met het progressieve tarief. Stem één en ander altijd af met een belastingadviseur of accountant. Vóóraf uiteraard.

LET OP: Zolang er geen direct verband is tussen de rente op de lening en de schenking, is er fiscaal niets aan de hand. Voorkom echter dat bij maandelijkse rentebetalingen ook maandelijks bedragen worden geschonken. De belastinginspecteur zal dan mogelijk een verband leggen tussen de rentebetaling enerzijds en de schenking anderzijds. Beter is het gewoon een bedrag ineens te schenken, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een verjaardag of de feestdagen.


NA DE VAR

Door een ‘verklaring arbeidsrelatie’ (VAR) aan te vragen, weet u of de fiscus uw inkomsten kwalificeert als winst uit onderneming of dat uw opdrachtgever loonheffing moet inhouden. Dat verandert na 2015, want met ingang van volgend jaar komt er, als de Eerste Kamer akkoord gaat, een alternatief voor de VAR. Straks kunt u met voorbeeldovereenkomsten (beschikbaar voor verschillende sectoren) direct zien in welke gevallen de opdrachtgever loonheffing moet inhouden en in welke gevallen u als ondernemer wordt beschouwd. U bent overigens niet verplicht de voorbeeldovereenkomsten te gebruiken.