"De kracht van persoonlijk contact"

Contracten voor dienstverleners

van EAD Administratie en Belastingadvies  - Haarlem

De schriftelijke opdrachtbevesting

Indien u een contract sluit met een klant dient u dit bij voorkeur schriftelijk af te sluiten, zodat u over een opdrachtbevestiging beschikt. Houd verder met het volgende rekening:

Aandachtspunten:

  • zorg ervoor dat de gegevens van partijen op correcte wijze in de overeenkomst zijn vermeld;
  • zorg ervoor dat de uit te voeren werkzaamheden worden vermeld in het contract;
  • maak duidelijk voor hoe lang de overeenkomst voortduurt (bepaalde of onbepaalde tijd);
  • vermeld de vergoeding die u voor de werkzaamheden verkrijgt;
  • het is verstandig om de beperkingen en uitsluitingen van de aansprakelijkheid voor specifieke situaties te vermelden;
  • plaats een vrijwaringsclausule in de overeenkomst;
  • denk ook aan clausules inzake non-concurrentie, geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten;
  • verklaar Nederlands recht van toepassing op het contract;
  • het is verstandig om de rechter in uw arrondissement bevoegd te verklaren in het geval van een geschil;
  • refereer naar de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Conclusie

De inhoud van de overeenkomsten die u sluit met uw klanten zijn van groot belang voor de relatie met uw klant. Stel de bepalingen in het contract dan ook zorgvuldig op. 

Wilt u meer informatie over contracten voor dienstverleners? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023 529 52 65. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl.