"De kracht van persoonlijk contact"

Algemene voorwaarden

van EAD Administratie en Belastingadvies - Haarlem

Gebruik altijd algemene voorwaarden

Gebruik bij het aangaan van een overeenkomst met uw klanten algemene voorwaarden. Deze zijn onderdeel van de overeenkomst.
Zorg bij het gebruik van algemene voorwaarden voor het volgende:

Aandachtspunten

• de voorwaarden mogen inhoudelijk niet onredelijk bezwarend zijn;
• maak de klant op schriftelijke wijze duidelijk dat uw algemene voorwaarden altijd toepasselijk zijn;
• informeer de klant uitdrukkelijk over de inhoud van de algemene voorwaarden (tijdens of voor het sluiten van de overeenkomst);
• laat de klant ondertekenen dat deze de voorwaarden heeft ontvangen;
• de voorwaarden van klant moeten uitdrukkelijk van de hand worden gewezen;
• in het geval consumenten uw klant zijn dan moet u rekening houden met de 'zwarte' en 'grijze' lijst; 
• de bedingen op de 'zwarte' lijst zijn per definitie niet rechtsgeldig, deze bedingen zijn vermeld in artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek;
• de bedingen op de 'grijze' lijst worden vermoed(!) onredelijk bezwarend te zijn, deze bedingen zijn vermeld in artikel 6:237 Burgerlijk Wetboek;
• deponeer uw voorwaarden voor de zekerheid bij de Kamer van Koophandel, zodat derden deze kunnen raadplegen;
• ook is het raadzaam om uw algemene voorwaarden op de website te plaatsen, in het geval u dit doet moet het voor bezoekers van de website mogelijk zijn om deze te downloaden en op te slaan.

Conclusie

U dient als ondernemer altijd algemene voorwaarden te gebruiken die van toepassing zijn op uw overeenkomsten met klanten. Zorg ervoor dat de klant uw algemene voorwaarden ter beschikking heeft en let ook op de inhoud van uw bepalingen.

Wilt u meer informatie over het gebruik van algemene voorwaarden in contracten? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023 529 52 65. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl.