"De kracht van persoonlijk contact"

Arbeidsovereenkomsten

van EAD Administratie en Belastingadvies - Haarlem

Groei

Indien de onderneming groeit is er personeel nodig. Om onnodige kosten en ergernis te voorkomen is het van belang om goede arbeidsovereenkomsten met uw werknemers te sluiten.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst indien de werknemer 1. in dienst van de werkgever is 2. gedurende zekere tijd arbeid verricht en 3. daar loon voor ontvangt. In het geval je als werkgever een arbeidsovereenkomst sluit houdt dan onder meer rekening met het volgende:

 • vermeld de NAW-gegevens van beide partijen in de overeenkomst;
 • noem in het contract de plaats waar de arbeid wordt verricht;
 • vermeld in het contract de functie van de werknemer alsmede de datum van indiensttreding;
 • vergeet niet het salaris te vermelden;
 • vermeld de duur van de overeenkomst;
 • regel in de overeenkomst de aanspraak op vakantiedagen;
 • noem de opzegtermijn in de overeenkomst;
 • vermeld de proeftijd en houd rekening met de wettelijke eisen van de proeftijd;
 • denk aan de toepassing van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's);
 • meld deelname aan een pensioenregeling;
 • plaats, indien gewenst, bijzondere bedingen in het contract (bijv. non-concurrentie);
 • verstrek loonstroken die voldoen aan de wettelijke eisen.

Conclusie

Arbeidsovereenkomsten die goed zijn opgesteld zorgen ervoor dat u als ondernemer geen tijd en geld verliest aan onnodige conflicten.

Wilt u meer informatie over arbeidsovereenkomsten? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023-5295265. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl.