"De kracht van persoonlijk contact"

Waarom een BV?

van EAD Administratie en Belastingadvies – Haarlem

Als de zaken goed gaan wordt vaak geadviseerd om de eenmanszaak om te zetten in een besloten vennootschap. De gedachte is dat er dan minder belasting verschuldigd is. Maar er zijn meer argumenten die voor een BV kunnen pleiten.

Omslagpunt

In de praktijk van 2011 ligt het omslagpunt rond de € 150.000 winst. Bij een hogere winst is de BV gunstiger dan de eenmanszaak. Deze stelling is globaal, want er zijn veel factoren die een lager of hoger omslagpunt kunnen veroorzaken. Deze factoren zijn onder meer het al dan niet vormen van een FOR (fiscale oudedagsreserve) in de eenmanszaak, de hoogte van het salaris in de BV van de directeur, het al dan niet vormen van een pensioen in eigen beheer en het al dan niet opnemen van dividend uit de BV.

Niet fiscale redenen voor de BV

- minder risico ingeval van faillissement. De ondernemer is met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor schulden van de eenmanszaak. Als deze ondernemer een BV opricht loopt hij als aandeelhouder in beginsel slechts het risico dat het gestorte kapitaal verloren gaat. De aandeelhouder is ook directeur en deze mag zich niet schuldig maken aan onbehoorlijk bestuur. Het risico bij onbehoorlijk bestuur is dat hij voor bijvoorbeeld belastingschulden persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld;
- meer mogelijkheden tot continuïteit van de onderneming bij het overlijden van de directeur groot aandeelhouder (DGA);
- gemakkelijkere financiering met eigen vermogen bij uitbreiding;
- meer fusiemogelijkheden;
- de “allure” van een BV.

Fiscale redenen voor een BV

- de directeur kan zijn salaris, inclusief de premie voor het pensioen dat in eigen beheer mag worden opgebouwd, als kosten voor de vennootschapsbelasting (vpb) aftrekken;
- als de BV winst uitkeert aan de aandeelhouder dan is daarover 25% belasting verschuldigd. De belasting op uitgekeerde winst is daardoor 40% (20% vpb + 25% van 80%) tot 43,75% bij grote BV winsten;
- als de aandelen met winst verkocht worden is de aandeelhouder hierover 25% belasting verschuldigd.

Conclusie

Naast de hoogte van de winst spelen onder meer zaken als risico en eventuele opvolgingsproblematiek. Een goede beoordeling van de feitelijke omstandigheden van de ondernemer spelen een doorslaggevende rol bij de keuze: wel of geen BV.

Wilt u meer informatie over het oprichten van een BV? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023 529 52 65. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl