"De kracht van persoonlijk contact"

Van BV naar eenmanszaak

van EAD Administratie en Belastingadvies  - Haarlem

Enthousiast

Ruim tien jaar geleden ging de succesvolle schoonheidssalon van Anneke Snijder over van eenmanszaak naar een BV. Na enige zeer goede jaren blijkt nu al weer voor het vierde jaar op rij, dat de winst minder dan € 10.000,- zal bedragen. Anneke, ze heeft een salaris van € 3.750,- per maand, vraagt ons advies wat ze kan doen.

Terug

Uit de gegevens op de laatste jaarrekening blijkt dat de BV een praktijkruimte in eigendom bezit. Deze is getaxeerd op € 250.000,- en afgeschreven tot € 75.000,-. Als de BV niet meer bestaat wordt in principe een winst van € 175.000,- gemaakt waarover de BV vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Gezien de perspectieven van Anneke blijkt dat het fiscaal voordelig is om terug te gaan naar de eenmanszaak. We berekenen haar de fiscale winst, uitgaande van de verwachte winst voor de komende vijf jaar. Het verschil is aanzienlijk.
De belasting over de winst van € 175.000 wordt uitgesteld door de vorming van een terugkeer reserve van € 175.000,- bij de nieuw op te richten eenmanszaak.
De BV wordt geliquideerd.

Conclusie

Soms blijkt achteraf dat de keuze voor de BV niet de juiste is geweest.
Er zijn fiscale mogelijkheden om de terugkeer naar de eenmanszaak te mogelijk maken. Het directe voordeel is een aanzienlijk lagere belastingdruk.