"De kracht van persoonlijk contact"

De stamrecht BV

van EAD Administratie en Belastingadvies - Haarlem

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding wordt belast als loon voor de loonbelasting. Als deze eenmalig wordt uitbetaald is er sprake van een extra hoog inkomen en wordt de afkoopsom mogeljk belast tegen het hoogste belastingtarief. Om dit risico te vermijden kunt u een stamrecht BV oprichten. Een stamrecht BV is een besloten vennootschap die een ex-werknemer opricht om fiscale heffingen uit te stellen over zijn ontslagvergoeding, de stamrechtvrijstelling. Het voordeel van het oprichten van een dergelijke BV is dat u uw zeggenschap over het ontvangen geld behoudt. Houd bij het oprichten een stamrecht BV rekening met het volgende:

Aandachtspunten:

 • meld uw werkgever dat de afkoopsom als stamrecht gestort moeten worden op een nog aan te geven bankrekening;
 • u moet een overeenkomst sluiten tussen drie partijen: de ex-werkgever, de ex-werknemer en de stamrecht BV;
 • in deze meerpartijenovereenkomst staat vermeld dat de werkgever het geld op de rekening van de BV stort;
 • wendt u tot een notaris met de opdracht om de conceptstatuten voor de nieuwe stamrecht BV op te stellen;
 • de BV i.o. (in oprichting) wordt ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
 • u dient een bankrekening op naam van de Stamrecht BV i.o. te openen;
 • stort € 18.000,- op rekening van de nieuwe BV i.o., deze storting mag niet gefinancierd worden met de afkoopsom;
 • na de storting ontvangt u een bankverklaring, deze is onder meer bestemd voor de notaris;
 • de notaris zal vervolgens de BV definitief oprichten;
 • na de definitieve oprichting dient de werkgever de afkoopsom te storten op de rekening van de stamrecht BV;
 • er dient na de oprichting nog een overeenkomst te worden opgesteld tussen u en de stamrecht BV, deze overeenkomst regelt de voorwaarden voor het stamrecht;
 • schrijf de stamrecht BV opnieuw in bij de Kamer van Koophandel;
 • meldt de stamrecht BV aan bij de fiscus.

Conclusie

Bij een stamrechtuitkering van € 100.000,- kan het lonend zijn om een BV op te richten. Het voordeel zit in een (mogelijk) tariefverschil in het startjaar van de BV en de jaren van uitbetaling. 

Wilt u meer informatie over de stamrecht BV? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023 529 52 65. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl.