"De kracht van persoonlijk contact"

Fiscale faciliteiten voor de ondernemer

EAD Administratie en Belastingadvies - Haarlem

Bijgewerkt tot en met september 2014

Winst of loon

Wat ontvangt u liever, € 30.000,- in loondienst, of ditzelfde bedrag in de vorm van winst als ondernemer? Hieronder staan een aantal aftrekposten voor de ondernemer, waardoor het antwoord op de vraag al snel duidelijk wordt.

Faciliteiten

Het beleid van de overheid is er op gericht om ondernemerschap te stimuleren. Vaak in de hoop de nieuwe bedrijven te laten groeien en de economie te stimuleren. Veel ondernemers blijven echter kleinschalig werken, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers). Dat dit fiscaal gunstig uitpakt komt door de vele extra’s die de ondernemer incasseert. Een aantal van deze extra staan hierna. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een door de Belastingdienst erkende ondernemer die nog geen 65 jaar is.

• Zelfstandigenaftrek

Deze aftrek bedraagt tot de AOW-leeftijd € 7.280,-.

• Startersaftrek

Gedurende maximaal drie jaar is er een extra aftrek van € 2.123,-.

• Meewerkaftrek

Afhankelijk van het aantal meegewerkte uren in de onderneming door de partner bestaat de mogelijkheid tot aftrek van maximaal 4% van de winst.

• MKB-winstvrijstelling

Deze aftrek bedraagt maximaal 14% van de winst, nadat de winst is verminderd met de ondernemersaftrek.

• Oudedagsreserve (FOR)

Jaarlijks kan 10,9% van de winst toegevoegd worden, tot een maximum van € 9.542,-. De FOR kan omgezet worden in een lijfrenterecht voor de ondernemer. De opbouw kan het ondernemingsvermogen niet overschrijden.

• Investeringsaftrek

Maximaal 28% bij een investering in bedrijfsmiddelen vanaf € 2.300,- tot € 55.248,-. Daarboven geldt een lager percentage.

• Overige posten

Energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek, egalisatie reserve, herinvesteringsreserve, willekeurige afschrijving, aftrek speur- en ontwikkelingswerk, stakingsaftrek.

Conclusie

De ondernemer houdt onder aan de streep van de € 30.000,- netto aanzienlijk meer over dan de werknemer.

Wilt u meer informatie over fiscale faciliteiten? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 023 529 52 65. Ook kunt u een e-mailbericht sturen naar info@eadaccountants.nl.